Jogi nyilatkozat

 

A webhely használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát.

 

  

Általános bevezetés 

 

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Foltvilag KFT (székhely és levelezési cím: 2800 Tatabanya, Banyi János utca 85, cégjegyzékszám: Cg. 11-09-005752 ,bejegyző bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága, adószám: 11473462-2-11) kezeli (továbbiakban: „Foltvilag”).

Jelen webhely kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet. 

 

 

Szellemi tulajdonjogok

   

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a Foltvilág tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

    

Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Foltvilág KFT. Minden jog  fenntartva.

   

Miután a foltvilag.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Foltvilag.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

   

A Foltvilag.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

   

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

   

Tilos a Foltvilag.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Foltvilag.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

   

A Foltvilag.com, EZpiecer, EZ-Log nevek szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

    

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  

    

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos:

 

  1. kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és

  2. módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

   

 

Tartalom

 

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Foltvilág nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

  

  

Felelősség

 

A törvény által megengedett mértékig az Foltvilág – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

 

  1. az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt;

  2. a webhely használatának lehetetlensége; és

  3. a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

 

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Foltvilág – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait és vezetőit – szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

 

 

A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

 

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Foltvilágnak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

 

Beágyazott webhely technológia

 

Jelen webhely a Youtube.com és flickr.com beágyazott lejátszó technológiáját használja. A jelen webhely használatával Ön elfogadja a webhely használatának feltételeit. Azzal, hogy tartalmat továbbít a jelen webhelyre a youtube.com és/vagy a flickr.com webhelyen keresztül, Ön a youtube.com használatának feltételeit (www.youtube.com/t/terms) és/vagy a flickr.com használatának feltételeit (uk.docs.yahoo.com/info/terms.html) is elfogadja.

 

 

Beküldött információ

 

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

Webhelyünk azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

 

 

Adatvédelem

 

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.

 

 

Kapcsolatfelvétel

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: Foltvilág KFT. (2800 Tatabánya, Banyi János utca 85) vagy foltvilag@gmail.com

 

 

Egyéb rendelkezések

 

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely Ön általi használatára a Magyar Köztársaság jogrendje vonatkozik.